ถ้า Sephiroth เป็นผู้หญิง

posted on 04 Apr 2012 22:02 by nihil in Animegame
Image


Image


Image

ซูชิเรือรบ

posted on 24 Mar 2012 12:02 by nihil in Fun directory Food
Image


Image


Image


Image


/sspin กินได้
Imageเทคโนโลยีล่าสุดที่ถุกพัฒนาก็คือ Armura
เป็นระบบการทำงานแบบ Motion-Sensing Interface หรือ gesture-recognition system
เทคโนโลยีที่ทำให้พื้นผิวหนึ่งพื้นผิวใดก็ได้ กลับกลายเป้นหน้าจอสัมผัส รับคำสั่งแบบ touch screen ได้
และด้วยประการเช่นนี้เอง ทำให้คุณไม่ต้องถืออุปกรณ์ติดตัวที่มีหน้าจอสัมผัสรับคำสั่งให้เทอะทะ
หากเปลี่ยนผื้นผิวใดๆ ก็ได้ ให้กลับกลายเป็นหน้าจอแบบระบบสัมผัสได้ แม้แต่ร่างกายของตัวคุณ !

เทคโนโลยีนี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาต่อยอดอยู่
ซึ่งแน่นอน ในอนาคตอาจผลิกโฉมหน้าของโลกเราให้ไปใกล้เคียงกับที่เห็นในนิยาย Sci-Fi
มากขึ้นก็เป็นได้
ที่มา : The Economistp