Movie-Exotic

Image
"Golem Government"
รัฐบาลหุ่น สัมบูรณ์ประชาธิปไตย
ประเภท : Sci-Fi / Drama
ความยาว : 120 นาทีเนื้อเรื่อง :ผู้แทนมิอาจเป็นตัวแทนปวงชนได้จริง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หาใช่อย่างที่ปวงประชาหวังไว้ไม่
และรัฐบาลมิอาจไปถึงขีดสุดของประชาธิปไตยที่อาจเป็นจริงได้

และ
ปัญหาอันมิรู